JIRA Concepts - Issues

JIRA tracks issues, which can be bugs, feature requests, or any other tasks you want to track.

Each issue has a variety of associated information including:

 • the issue type
 • a summary
 • a description of the issue
 • the project which the issue belongs to
 • components within a project which are associated with this issue
 • versions of the project which are affected by this issue
 • versions of the project which will resolve the issue
 • the environment in which it occurs
 • a priority for being fixed
 • an assigned developer to work on the task
 • a reporter - the user who entered the issue into the system
 • the current status of the issue
 • a full history log of all field changes that have occurred
 • a comment trail added by users
 • if the issue is resolved - the resolution

Issue Types

JIRA can be used to track many different types of issues. The currently defined issue types are listed below. In addition, you can add more in the administration section.

For Regular Issues
IT Service - Yêu cầu support về firewall/DNS/Network
IT Service - Yêu cầu support về firewall/DNS/Network
IT Support - Lấy Dữ Liệu
1.Giao dịch
Phản hồi liên quan giao dịch tiền và chứng khoán qua tất cả các kênh (VD: quyền mua chưa về tài khoản, lệnh sending…)
2.Quản lý tài sản
Phản hồi liên quan đến biến động số dư tài khoản (VD: số dư tiền, dư nợ, NAV, sao kê tài khoản..)
3.Thông tin tư vấn
Phản hồi về tư vấn đầu tư, bản tin thị trường, cổ phiếu khiếu nghị, data feed...
4.Chất lượng dịch vụ
Phản hồi về thái độ,kiến thức của môi giới tư vấn, nhân viên Dịch vụ khách hàng
5.Sản phẩm
Phản hồi về sản phẩm tài chính, chính sách tài chính, sản phẩm khác (UTTB, HTLS, Smart T, SMS gia tăng…)
6.Hạ Tầng
Phản hồi về đường truyền, mạng, hệ thống giao dịch lỗi, chậm... (web, active D, BO, BD, tổng đài…)
7.Yêu cầu khác
Phản hồi không thuộc các nhóm trên: Truyền thông, …
AE - Chat MTK
Chăm sóc KH hỏi MTK qua chat
AE - Chăm sóc KH careby
AE - KYC
AE - MTK Phái sinh
Chăm sóc KH có nhu cầu mở tài khoản phái sinh
AE - Mở tài khoản
Chăm sóc KH mới mở tài khoản giao dịch
AE - Thông báo sự kiện
AE - Đăng ký T+
Chăm sóc KH đăng ký T+
Access
For new system accounts or passwords. Created by JIRA Service Desk.
BPM - Bond - Test
BPM - DX - Test
BPM - Ký quỹ - Test
BPM - Support
BPM - T0 - Test
BPM Bug
BPM_Đề xuất phí ngoài khung_Test
Flow phê duyệt phí ngoài khung test
Ban Điều Hành - Khối hỗ trợ
Ban Điều Hành - Task
Bug
Bug phát hiện trong quá trình phát triển
Báo rủi ro Bảo mật
CCQ - IPAAM
Yêu cầu mua bán chứng chỉ quỹ IPAAM
CF
Change
For system upgrades or alterations. Created by JIRA Service Desk.
Chứng chỉ quỹ IPAAM
Customer Meeting
DCM
DS - Hỗ trợ khác
DS - Hỗ trợ test hệ thống
DS - Thông báo cho KH
DVKH - Cấp phát hồ sơ
DVKH - Cấp phát thẻ VTOS
DVKH - Hỗ trợ khác
DVKH - Hỗ trợ đặc biệt
DVKH - Hủy dịch vụ
DVKH - Phái sinh có đăng ký MG
DVKH - Thay đổi Thông tin
DVKH - Đóng mở Tài khoản
DVKH - Đăng ký Dịch vụ
DVKH - Đăng ký MG - Issue cũ
Danang IT Servicedesk
Yêu cầu IT helpdesk cho Đà Nẵng
Daytrade - Task
Dev
Công việc phát triển coding
Dev SubTask
Dev SubTask
DevOps - VM Request
Direct Idea - New Idea
ECM
End user Issue
End user Issue
Epic
A big user story that needs to be broken down.
FINFO-API
V1,V2,V3
FSS - Giải pháp sản phẩm
Công việc viết tài liệu specs cho sản phẩm hoặc nhóm tính năng
FSS - Hoạt động nội bộ
Các hoạt động đào tạo, họp nội bộ của FSS
FSS - Hỗ trợ
Các nội dung support liên quan đến phát triển và triển khai
FSS - Hỗ trợ người dùng
Hỗ trợ người dùng trên bản thật
FSS - Lỗi bản thật
Lỗi bản thật được đưa vào hotfix
FSS - Meetings
Các Task liên quan đến họp
FSS - Nhóm yêu cầu sản phẩm
Sản phẩm hoặc các nhóm yêu cầu theo module
FSS - Phân tích yêu cầu
Họp làm rõ yêu cầu và viết tài liệu yêu cầu
FSS - Tài liệu hướng dẫn chung
Các tài liệu hướng dẫn chung của Dự án, sản phẩm gồm nhiều tính năng
FSS - Yêu cầu
Tính năng sản phẩm hoặc yêu cầu độc lập
Fault
Track system outages or incidents. Created by JIRA Service Desk.
Feature
Yêu cầu tính năng mới
Feature Fix
Update làm rõ yêu cầu ban đầu
Feed Back
Feedback
GMC - Báo lỗi
GMC - Góp ý
General
Góp ý cải tiến
HC - Công tác
HC - Cấp phát Tài sản
HC - Cấp phát Văn phòng phẩm
HC - Cấp phát thiết bị
HC - Hỗ trợ In ấn
HC - Mua sắm tài sản
HC - Sửa chữa TB Tòa Nhà
HC - Sửa chữa TB Văn Phòng
HC - Sửa chữa thiết bị
HC - Yêu cầu khác
HC - Điều chuyển tài sản
HC - Đặt vé & Đặt phòng
HCM IT Servicedesk
Yêu cầu IT helpdesk cho Tp HCM
HO - Thanh toán định kỳ
HR - Cấp hạn mức MR cho MG
HR - HC - Cấp máy mới
HR - HC - Nhân viên nghỉ việc
HR - IT - Cài đặt máy tính
HR - IT - Nhân viên nghỉ việc
HR - IT - Tạo User công cụ chat
HR - IT - Tạo email
HR - Môi giới chuyển phòng
HR - Môi giới mới
HR - Môi giới nghỉ việc
HR - Nhân Viên Mới
HR - Nhân viên chuyển phòng
HR - Nhân viên nghỉ việc
HR - Support
HR - Tuyển dụng
HR - VHSP - Nhân viên nghỉ việc
HR - phỏng vấn
HR - Định biên
HTMG - Báo cáo phân tích cổ phiếu
Dùng cho yêu cầu cung cấp báo cáo phân tích cổ phiếu
HTMG - Dịch vụ cơ bản
HTMG - Giải đáp thắc mắc
HTMG - Miễn phí lưu ký
HTMG - Sản phẩm hệ thống
HTMG - Sản phẩm khác
HTMG - Sản phẩm phái sinh
HTMG - Sản phẩm tài chính
HTMG - Truy vấn thông tin
Hanoi IT ServiceDesk
Yêu cầu IT helpdesk cho Hà Nội
Hot Fix
Hot Fix trên môi trường thật
Hotfix
Hỗ trợ Backup
Backup phần mềm và hệ thống đảm bảo an toàn
IT - Overtime
Yêu cầu làm Ngoài giờ
IT - Tạo user BO
IT Help
For general IT problems and questions. Created by JIRA Service Desk.
IT Service - Yêu cầu Hotfix, nâng cấp, triển khai
Yêu cầu hotfix,nâng cấp,triển khai cho các hệ thống Production
IT Service - Yêu cầu Ngoài VNDIRECT
HCM. Homefood, IPAAM, ect..
IT Service - Yêu cầu dữ liệu
Dữ liệu từ: BO@; Finfo
IT Service - Yêu cầu hotfix,nâng cấp,triển khai
Yêu cầu hotfix,nâng cấp,triển khai hệ thống Production
IT Service - Yêu cầu hỗ trợ giao dịch
Các yêu cầu liên quan đến sử dụng dịch vụ BO@; BrokerDesk(BD); Active-D; Online; Chi tiết xin đọc kỹ Quy định sử dụng IT Services Desk
IT Service - Yêu cầu hỗ trợ môi trường TEST
Về nguyên tắc IT quản lý môi trường PROD thì không quản lý môi trường TEST. Nhưng vì các team phát triển chưa có nhân sự nên IT tạm nhận 1 số yêu cầu cần hỗ trợ
IT Support - Check Lỗi Nội Bộ
Support lỗi nội bộ, ví dụ: lỗi báo cáo sai
IT Support - Gửi SMS/Email
IT Support - Hotfix
IT Support - Hotfix
IT Support - Môi Trường Test
IT Support - Mở Firewall
Yêu cầu mở firewall
IT Support - Nouse
Old issue type note use
IT Support - Phân Quyền
IT Support - Phản hồi KH
Hỗ trợ các lỗi riêng lẻ mà KH thắc mắc
IT Support - Release
Nâng cấp hệ thống, thêm tính năng sản phẩm hoặc triển khai mới hệ thống
IT Support - Support Outside
IT Support - SystemChange
All changing on Infrastructure include: Server, Storage, Moving, network, security
IT Support - Triển Khai Hệ Thống
IT Support - Xử Lý Giấy Tờ
IT Support - Yêu Cầu #
IT Support -Thay đổi hạ tầng
Tất cả những tác động vào hệ thống, gây ảnh hưởng tới hoạt động liên tục của hạ tầng CN.
IT service - Yêu cầu hỗ trợ chưa phân vào đâu
Bạn đã đọc và hiểu Quy định sử dụng dịch vụ IT, nhưng không thấy yêu cầu của bạn vào mục nào, thì sử dụng loại yêu cầu này. Thks
Improvement
An improvement or enhancement to an existing feature or task.
KDTT - Đặt cọc trái phiếu
KTKS - Tiếp khách 2
KTKS - Xuất hóa đơn
KTKS - Đề nghị tiếp khách
M&A
MI - Database
MI - Information
MI - Other
Marketing - Yêu cầu khác
Marketing - Yêu cầu thiết kế
Marketing - Yêu cầu truyền thông
Master Users - BO&BD
Master Users - CRM
Master Users - Online
Miscommunication
Lỗi do vấn đề trao đổi chưa rõ
Môi Giới - Hỗ trợ khác
NV - BB bàn giao BD
NV - Chuyển khoản chứng khoán
NV - Chuyển tiền
NV - Cài đặt loại hình KH
NV - ETF
NV - Khai báo môi giới mới
NV - Kế toán Giao dịch
NV - Lưu ký
NV - Lưu trữ
NV - M File
NV - Phân quyền
NV - Phân quyền
NV - QL Môi giới
NV - QL Sản phẩm
NV - Test
NV - Thông báo môi giới
NV - Yêu cầu khác
NV - ĐK mua thêm CP
NV - Điều chỉnh giá vốn
Network Device
Describe a network device in the system.
New Feature
A new feature of the product, which has yet to be developed.
Nợ khó đòi
Nợ xấu
ORS - Default
OS - Báo lỗi chuyển tiền
Các yêu cầu liên quan tới lệnh chuyển tiền của khách hàng
OS - Báo lỗi nội dung
Các yêu cầu chỉnh sửa về nội dung tin tức, thông báo các thông tin chưa chính xác.
OS - Báo lỗi đặt lệnh
Các yêu cầu liên quan tới lệnh mua/bán của khách hàng
OS - Yêu cầu khác
Các yêu cầu khác
Other
Other
Production Fault
Production Fault
Production Package
Những bàn giao cho IT để đưa lên Production
Project
Protrade - Phản hồi
Purchase
Track items that need to be bought. Created by JIRA Service Desk.
QLCL - Góp ý về SPDV
QLCL - Hủy dịch vụ
QLQT - Chat Support
QLQT - Thông báo nhân viên
QLSP - Giải đáp, góp ý
Hỏi đáp, phản hồi
QLSP - Cấp sức mua T0
QLSP - Hoãn xử lý nợ
Hoãn xử lý nợ
QLSP - Hoãn xử lý vi phạm tỷ lệ
Hoãn xử lý vi phạm tỷ lệ
QLSP - Hạn mức chặn
QLSP - Hỗ trợ lãi suất
QLSP - Mở chặn rút tiền
QLSP - Ngừng áp dụng chế tài T0
QLSP - Nhàn hạ
QLSP - Nới Pool
QLSP - Nới Room/Pool
QLSP - Quản lý dòng tiền
QLSP - Rút sức mua
08/2018
QLSP - Rút sức mua 1
QLSP - Rút sức mua 2
QLSP - Rút sức mua 3
QLSP - Sale force - Đăng ký
QLSP - T0
QLSP - Trai phieu
QLSP - UTTB
QLSP - Đăng ký bán sản phẩm
QLSP - Đăng ký bán sản phẩm
QLSP - Đăng ký sản phẩm hệ thống
Đăng ký sử dụng phần mềm, hệ thống hỗ trợ
QLSP - Đề xuất DX
QLSP - Đề xuất hạn mức chặn T+
QLSP - Đề xuất lãi suất
QLSP - Đề xuất vay cp Mass
QLSP - Đề xuất vay cp deal
QLSP - Đề xuất vay cp deal
QLSP - Đề xuất đảo nợ
Đề xuất đảo nợ với BP QLSP
QTRR - Gán Pool mới
QTRR - Gán Room mới
QTRR - Quản lý Pool
QTRR - Quản lý Room
QTRR - Quản lý trigger hệ thống
QTRR - Yêu Cầu Phê Duyệt
RCA - BPM
Lỗi liên quan đến BPM
RCA - Finfo-Feeder
Lỗi RCA - Finfo-Feeder
RCA - OTP
RCA- Transaction API
RCA Transaction API
RCA-AccountStatement
RCA-BD-API
Lỗi hệ thống BD API
RCA-BD-Old
Lỗi hệ thống BD cũ
RCA-BO@
Lỗi hệ thống BO@
RCA-Banggia
Lỗi của hệ thống bảng giá
RCA-BrokerProfile
RCA-BrokerProfile
RCA-CRM
Log lỗi CRM
RCA-Core
Lỗi core để ảnh hưởng tới tất cả các kênh
RCA-DHome-listing-api
RCA-DHome-web
RCA-DWeath-Onboarding-Web
RCA-DWeath-Onboarding-api
RCA-Datafeed
Lỗi hệ thống Datafeed
RCA-Dchart
RCA for Dchart
RCA-FINFODB
RCA-FINFODB
RCA-GMC
RCA for GMC system
RCA-Infra
RC do Máy chủ, dịch vụ dùng chung: AD/NTP/DHCP
RCA-Logsys
Lỗi hệ thống tra cứu Log
RCA-MO
RCA-MO
RCA-MartketWatch
Lỗi hệ thống MartketWatch
RCA-MobileApp
Lỗi Mobile App (IOS+Android)
RCA-NOTI
RCA-Network
RCA-Nhanha
RCA for Nhàn Hạ
RCA-Online
Lỗi hệ thống Online
RCA-OrderBookCache
RCA-OrderBookCache
RCA-Phaisinh
RCA-Phaisinh
RCA-Portal
Lỗi trang chủ vndirect
RCA-Protrade
RCA-Protrade
RCA-SEC
RCA for Cyber Security issues
RCA-SMS
Lỗi hệ thống SMS
RCA-Stockbook
RCA-ThuchiHo
RCA cho Thu chi Ho- Chuyen tien
RCA-WatchList
RCA-WatchList
RCA-WhiteLale
RCA-WhiteLale
RCA_Dolfin
RCA_Dolfin
SDD - Account Statement
SDD - Bảng giá
Feedback Bảng giá
SDD - Chuyển KH cho AE chăm sóc
SDD - Công việc nội bộ
SDD - Error Open Account
Những issue được log lên Jira lúc mở tài khoản online bị lỗi.
SDD - Lỗi
SDD - Phản hồi
SDD - Special
SDD - Thắc mắc
SDD - VOC - Phản hồi
SDD - Yêu cầu hỗ trợ
SDMG - Hỗ trợ viettelpost
SDMG - Noti MG
SMG - Hỗ trợ
SMG - Đề xuất phí ngoài khung
SMG - Giải đáp góp ý
SMG - IB
SMG - Issue cũ
SMG - Lấy thông tin Phí
SMG - Quản lý công việc
SMG - Salesupport
SMG - Thay đổi phí Trong khung
SMG - Thông báo tới MG
SMG - Truyền thông
SMG - Đăng ký QLTK
SMG - Đề xuất xin stk cho KH
SMG - Đề xuất ưu đãi phí
SPCT - Đề xuất đền bù phí
SPTC - Cổ phiếu deal - MM/Vốn
SPTC - Cổ phiếu deal - Mass/Vip
SaleSupport_API
SaleSupport_API
SaleSupport_APP
SaleSupport_APP
SaleSupport_VNDID_API
SaleSupport_VNDID_API
SaleSupport_VNDID_APP
SaleSupport_VNDID_APP
SaleSupport_Web
SaleSupport_Web
Sales Support
Sales force - Hỏi đáp
Story
A user story
TVDT - Cung cấp Thông tin
TVDT - Hỗ trợ khác
TVDT - Lãi suất Margin
TVDT - Stock Highlights
TVDT - Sàng lọc Cổ phiếu
Task
A task that needs to be done.
Test
Công việc test
Test - Báo cáo phân tích cổ phiếu
Test - Chính sách lãi suất
Test - gia hạn nợ
Test Case
Công việc viết test case
Test SubTask
Test SubTask
Test Task
Dành cho các issue là test issue của sub-task
Test tính năng mới
Issue type dùng để test các tính năng mới trên Jira
Thông báo nghỉ phép
Triển khai
UAT Bug
Bug phát hiện trong quá trình Nghiệm thu/Triển khai thử
UAT Package
Bàn giao UAT
VHSP - Gia hạn nợ chứng từ
WP - Cung cấp dịch vụ
Yêu cầu lấy data
Đăng ký overtime
Cho phép đăng ký thời gian đi làm overtime
Đăng ký sử dụng phần mềm
For Sub-Task Issues
HR.IT - Tạo User Bo
dung.nguyen
AE - Độc lập không tương tác
Ban Điều Hành - Sub Task
CF Project
Client Meeting
Contact
Một KH lưu nhiều contact.
DCM Project
DVKH - Sub Task
Dev Sub-Task
Sub Task dạng Dev
Document
Tài liệu khác ngoài yêu cầu, Spec
ECM Project
Expense approval
FSS - Bug
Bug của giai đoạn phát triển
FSS - Làm rõ yêu cầu
Refinement
FSS - Review Code
Đầu việc review code
FSS - Spec theo yêu cầu độc lập
Đầu việc viết specs giải pháp hệ thống
HC - Subtask
HR - Thông báo IT - Nhân viên mới
HR - Thông báo bộ phận ĐT
HR - Thông báo phòng Chức Năng
HR - Thông báo phòng Hành Chính
HR - Thông báo phòng Liên Quan
HR.ALL - Chuẩn bị chỗ ngồi
HR.ALL - Soạn Welcome Letter
HR.ALL - Yêu cầu phân quyền
HR.HC - Chuẩn bị VPP
phuonght
HR.HC - Chuẩn bị chỗ ngồi
phuonght
HR.HC - Chuẩn bị thẻ NV
phuonght
HR.IT - Chuyển careby MG
HR.IT - Cài đặt máy tính cho user
HR.IT - Cấp máy mới
dung.nguyenhung
HR.IT - Cấp điện thoại
vinh.ngo
HR.IT - Hủy username
Sub-task để IT hủy username của nhân viên nghỉ việc
HR.IT - Tạo Communicator
HR.IT - Tạo Email
hai.phan
HR.IT - Tạo User BO Môi giới
HR.PR - Chuẩn bị list CT Đào tạo
thuy.le
HR.PR - Thông báo KH Training
thuy.le
IT Support - Sub-Task
KTKS - PTI
KTKT- SSI
M&A Project
Market Info - Sub Task
Môi Giới - Subtask
NV - LK - Điều chỉnh thông tin
Other Task
QLSP - ST - Subtask
QLSP - ST - Subtask1
QLSP - ST - Trình duyệt
QLSP.NV - Tạo TK OTC
QLSP.NV - Tạo TK OTC
Sub-task
The sub-task of the issue
TVDT - Subtask
Technical task
A technical task.
Test Case Sub-Task
Viết test case
Test Sub-Task
Sub Task loại Test

Priority Levels

An issue has a priority level which indicates its importance. The currently defined priorities are listed below. In addition, you can add more priority levels in the administration section.

Rất nghiêm trọng
Blocks development and/or testing work, production could not run.
Nghiêm trọng
Crashes, loss of data, severe memory leak.
Cần lưu ý
Major loss of function.
Bình thường
Minor loss of function, or other problem where easy workaround is present.
Không nghiêm trọng
Cosmetic problem like misspelt words or misaligned text.

Statuses

Status Categories

Helps identify where an issue is in its lifecycle.
Issues move from To Do to In Progress when work starts on them, and later move to Done when all work is complete.

In Progress

Represents anything in the process of being worked on

Done

Represents anything for which work has been completed

No Category

A category is yet to be set for this status

To Do

Represents anything new

Issue Statuses

Each issue has a status, which indicates the stage of the issue. In the default workflow, issues start as being Open, progressing to In Progress, Resolved and then Closed. Other workflows may have other status transitions.

Open
Issue is open and is ready to work on
Reopened
This issue was once resolved, but the resolution was deemed incorrect. From here issues are either marked assigned or resolved.
Inprogress
The issue is being worked on
Resolved
A resolution has been taken, and it is awaiting verification by reporter. From here issues are either reopened, or are closed.
Approved
The request is approved
In Dev
Developing
In Backlog
In Backlog
verify
Verify lại bug sau khi có phản hồi của dev hoặc sau khi dev fix
Wait for Deployment
Wait for Deployment
Doc writting
Doc writting
Wait to review
Doc review
FSS Backlog
FSS Backlog
Not Suitable
Not Suitable
Consider
Consider
Investigate
Investigate
Implemented
Implemented
Developing
Developing
In Test
In Test
Testing
Testing
PO UAT
PO UAT
Test-Failed
Test-Failed
UAT-ing
UAT-ing
For Deploy
For Deploy
Transferred
Won't Fix
For Bug
Suspended
Để sửa sau (cho Bug)
Unable To Reproduce
Không tìm lại được bug
Fixed
Verified
Sẽ làm ngay
dành cho những việc sẽ làm ngay trong hôm nay hoặc ngày mai
Bàn giao
Issue đã sẵn sàng để bàn giao cho khách hàng
Wait for Dev
Issue đã phân tích xong yêu cầu, sẵn sàng để phát triển
Deploying or Beta Deploying
Đang triển khai hoặc đang triển khai thử/triển khai beta
To Do
Done
Waiting for Support
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Waiting for Customer
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Waiting for Triage
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Rework
In Verification
Kiểm tra và xác nhận Bug
Wait for Test
Đã fix bug, chờ test
In Analysis
Bắt đầu phân tích
Wait for release
Đang đợi tiếp nhận
Dịch vụ khách hàng: Đang đợi Assignee tiếp nhận
Đang được xử lý
Dịch vụ khách hàng: Đang trong quá trình xử lý
Đã xử lý
Dịch vụ khách hàng: Đã xử lý xong
Tạm xử lý
Dịch vụ khách hàng: Issue được hoãn do đợi phát triển hoặc xếp vào backlog
Online
A status where the device or a server is currently working and reachable.
Offline
A status where a device or server is not working and is shutdown
Rejected
Cancelled
Waiting Approval
Issue is waiting for manager or supervisor approve
In Progress
Đang đánh giá
Trạng thái của QLSP
Hồ sơ chờ hủy
Chờ môi giới xác nhận
Chờ Duyệt
Chờ Cài đặt
Từ chối
Chờ duyệt cấp 1
Close
Chờ duyệt cấp 2
PO duyet
IT Nang cap
Backlog
Selected for Development
Đang đợi khách hàng
Đang được thực hiện
Hoàn tất
Cần Review
Đã duyệt
Chờ phân tích
Chờ mở chặn
Chờ chặn
Chờ chuyển phân tích
Chờ tạo CusID
Lưu ký xử lý
Đã gửi VSD
Lưu ký làm lại hồ sơ
KS chấm chứng từ
Xuất M-File lỗi
Call Center xử lý
PGD xử lý
Chờ lưu ký
Đã nhập kho
Đã cấp phát
Đang kiểm định
Bảo hành / Sửa chữa
Chờ thanh lý
Đã thanh lý
Call Center sửa lỗi
PGD sửa lỗi
Made
Checked
Đã xuất M-Files
Chờ người nhận
Chờ giải trình
Chờ thực hiện
Đang đợi xác nhận
Đợi NCC/ĐT
Đợi nhà cung cấp hoặc đối tác
Đợi mua sắm
Chờ đánh giá tín nhiệm
Chờ môi giới trả lời
Duyệt
Không duyệt
Chờ tiền thẩm định
Chờ thẩm định & phê duyệt
Chờ tiếp nhận
Chờ review
Chờ thẩm định lãi suất
Chờ BGĐ duyệt
Chờ nghiệp vụ xác nhận
Đang review
Đợi cài đặt
Đợi môi giới xác nhận
Đợi nghiệp vụ xác nhận
Chờ đóng deal
Chờ duyệt lại
Đang đợi Kế toán thực hiện
Chờ IT kiểm tra
Đang tìm RC
Lỗi không còn làm downtime hệ thống
Đang đợi hồ sơ
Chuẩn bị hồ sơ mua sắm
Đang tương tác KH
Chờ hoàn thiện hồ sơ
Chờ PGD HO
In Review
Chờ đăng thông báo
Chờ bổ sung thông tin
Đang nhận hồ sơ
Chờ bộ phận phản hồi
Đang xếp lịch phỏng vấn
Chờ phỏng vấn
Chờ nhân sự phỏng vấn
Chờ kết quả phỏng vấn
Sau khi có kết quả, nhân sự lên kế hoạch thi tuyển và phỏng vấn
Đang xử lý kết quả lọc hồ sơ
Đang kiểm tra ứng viên
Level 1 Support
IT xử lý
Level 2 support
IT/dev/ devops/chuyên gia thuê ngoài
Chờ sửa yêu cầu
Đang chờ tiếp nhận
Đang xử lý
Đã thông báo
Ready For Test
This status is managed internally by JIRA Agile
Đã ghi nhận góp ý
Đang được phát triển
Chờ thanh toán
Finished
Chờ báo cáo kết quả
Chờ thẩm định
Chờ đánh giá
Doing
Trùng lặp
Chờ tương tác lần đầu
Waiting for approval
This status is managed internally by JIRA Agile
Chờ DVKH cài đặt
Chờ nghiệp vụ cài đặt
Approaching
Initial Proposal
Evaluation
Dang de xuat
Chờ call report
Active
Inactive
Chờ duyệt kết quả
Pipeline
Quá hạn
Pinned
Không xác nhận
Đang theo dõi
Không thành công
Đang chốt deal
Đang xác nhận
Đang chuẩn bị hồ sơ
Đang kiểm tra và xác nhận
Test
This status is managed internally by JIRA Agile
Đang KYC KH
Đang xác thực
Release
This status is managed internally by JIRA Agile
Chờ GĐKD phê duyệt
WAITING FOR RELEASE
This status is managed internally by JIRA Agile
Chờ KTKS tiếp nhận
Closed
Ready for Release
Phòng chức năng đang xác nhận
Phòng ĐT-KTKS xác nhận
Phòng NV-QTRR xác nhận
Phòng HC-HR-IT xác nhận
TO STUDY
Chờ thu phí
Chờ phân bổ
Chờ chăm sóc
Chờ trưởng phòng phân bổ

Resolutions

An issue can be resolved in many ways, only one of them being "Fixed". The defined resolutions are listed below. You can add more in the administration section.

Completed
A fix for this issue is checked into the tree and tested.
Incomplete
The problem is not completely described.
Won't Fix
The problem described is an issue which will never be fixed.
Duplicate
The problem is a duplicate of an existing issue.
Cannot Reproduce
All attempts at reproducing this issue failed, or not enough information was available to reproduce the issue. Reading the code produces no clues as to why this behavior would occur. If more information appears later, please reopen the issue.
Done
GreenHopper Managed Resolution
Fixed
Bug đã được fix
Won't Do
This issue won't be actioned.
Broken
A device is broken and need to be shutdown
Retired
A device/server/service is retired after serving its duty
Deployed
Taking a device/server online
Maintenanced
A server/device is taken down for maintenanced purpose
Hoàn tất
Issue đã được giải quyết tại Service Desk Team
Từ chối
Từ chối thực hiện yêu cầu, đề xuất của Người gửi - Comment rõ lý do
Chuyển dự án khác
Issue được giải quyết tiếp tại dự án khác - Post link issue tại dự án khác vào phần Linked Issue
Không xử lý được
Không liên lạc được để tương tác
Không liên hệ được ở giai đoạn hồ sơ
KH không có nhu cầu thực sự
KH không có nhu cầu hoàn thiện
KH không có nhu cầu với SPDV
KH muốn đăng ký MG
KH đã có MG
KH có nhu cầu bảo mật
KH muốn bảo mật tài khoản, không có nhu cầu có Môi giới và nhân viên chăm sóc
Đã hoàn thiện hồ sơ
Chuyển cho KH VIP
KH không có nhu cầu CSTK
Refused
Chờ Review
Đã chuyển KH đến PGD
Đã chuyển KH đến SDKH
Đã tương tác với KH
Đã chuyển KH đến Khối MG khác
Ngừng tương tác do không hiệu quả
Đã lưu trữ
Resoleved